ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

Events in กรกฎาคม 2024

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1 กรกฎาคม 2024
2 กรกฎาคม 2024
3 กรกฎาคม 2024
4 กรกฎาคม 2024
5 กรกฎาคม 2024
6 กรกฎาคม 2024
7 กรกฎาคม 2024
8 กรกฎาคม 2024
9 กรกฎาคม 2024
10 กรกฎาคม 2024
11 กรกฎาคม 2024
12 กรกฎาคม 2024
13 กรกฎาคม 2024
14 กรกฎาคม 2024
15 กรกฎาคม 2024
16 กรกฎาคม 2024
17 กรกฎาคม 2024
18 กรกฎาคม 2024
19 กรกฎาคม 2024
20 กรกฎาคม 2024
21 กรกฎาคม 2024
22 กรกฎาคม 2024
23 กรกฎาคม 2024
24 กรกฎาคม 2024
25 กรกฎาคม 2024
26 กรกฎาคม 2024
27 กรกฎาคม 2024
28 กรกฎาคม 2024
29 กรกฎาคม 2024
30 กรกฎาคม 2024
31 กรกฎาคม 2024
1 สิงหาคม 2024
2 สิงหาคม 2024
3 สิงหาคม 2024
4 สิงหาคม 2024

เกีี่ยวกับ "ชุมชนตะโหมด"

ในสมัยก่อนชาวบ้านตะโหมดเป็นชาวอิสลามที่ได้อพยพหนีศึกสงครามมาจากไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี โต๊ะหมูดเป็นผู้นำได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ราบเหมาะแก่ การทำกิน เช่น เพาะปลูก ทำไร่ทำนา เพราะอยู่ใกล้เทือกเขา มีแม่น้ำหลายสายจาก เทือกเขาต่างๆ จึงได้ตั้งรกรากสร้างบ้านเรือนเป็นครั้งแรก และเรียกชื่อบ้านแห่งนี้ ว่าบ้านโต๊ะหมูด ในสมัยนั้นคนมุสลิมไม่ค่อยพูดชัดเจนทางภาษาไทย คนไทยจึงได้ เรียกบ้านโต๊ะหมูด เป็นบ้านตะโหมด คำว่า โต๊ะหมูด จึงเพี้ยนมาเป็นบ้านตะโหมดจน ถึงปัจจุบันนี้ “ชุนชนตะโหมด” ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการพักผ่อน หย่อนใจ ใครๆที่มา ณ หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ควรพลาด คือ แวะสักการะพ่อท่านช่วย พายเรือคายัคชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองริมฝั่งของ “คลองโหล๊ะจังกระ” ขี่ม้าชม สวนลุงนึง นั่งพักผ่อนชมพระอาทิตย์ตกที่อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง และลองทำโรตี กรอบสินค้า OTOP 5 ดาวของชุมชนด้วยตัวเองทุกขั้นตอนไปกับคนท้องถิ่น