โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายนิพนธ์ศักดิ์ หนูเสน นายกเทศมนตรีตำบลตะโหมด มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องสมุดเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า วัดตะโหมด

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ยังไม่มีข่าวสารใหม่