จุดชมวิวควนตาคม

จุดชมวิวควนตาคม

จุดชมวิวสูงสุดของตะโหมด เพื่อให้ชื่นชมกับบรรยากาศ