น้ำตกลานหม่อมจุ้ย

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น ลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้นเตี้ยๆ หลากหลายชั้น บางชั้นบางช่วงมีความลาดชัน ซึ่งแต่ละชั้นจะมีชื่อแตกต่างกันไป บางช่วงบางตอนของน้ำตกมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้