วัดตะโหมด

วัดตะโหมด

วัดขึ้นชื่อความศักดิ์สิทธิ์ ของชายตำบลตะโหมดที่มาสักการะบูชา เพื่อขอพร