อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

ชมวิวอ่างเก็บน้ำ พระอาทิตย์ตกดินริมอ่างเก็บน้้ำ วิวที่หาชมได้จากที่นี้เท่านั้น